top of page
Helsinkiin
Puutornimuuntamot : tarinoita sähkönsiirrosta

 

Puutornimuuntamot : tarinoita sähkönsiirrosta

31,50 €Hinta
 • Tekijä: Maarit Verronen
  Sivumäärä: 350
  Ilmestyi: Syyskuussa 2017
  ISBN: 9789527063330
  Sidosasu: Sidottu, kovakantinen

 • Puutornimuuntamot – tarinoita sähkönsiirrosta on kiehtova tarina itsenäisen Suomen sähköistämisen vaiheista ja samalla salapoliisimatka näiden jo osaksi luontoa muuttuneiden muistomerkkien äärelle. Maarit Verronen kuvaa vaivalla löytämiään puutornimuuntamoja kiintymyksellä ja herättää lukijassa halun vaalia tätä koko maailmassa ainutlaatuista hyötyrakennusperintöä.

  Vuosikausien tutkimustyö katoamaisillaan olevan muuntamokannan parissa on tuottanut lukijan iloksi tarinoita, jotka yllättävät yksityiskohdillaan ja joissa faktat ovat kohdallaan. Kirjailija ihailee puisten muuntamotornien korutonta arkkitehtuuria ja ilahtuu, kun hylätty torni on muuntunut lintujen pesimäpaikaksi tai mehiläisyhdyskunnan kodiksi.

  Ihminenkään ei ole läheskään aina hylännyt näitä maaseudun entisaikaisia hermokeskuksia. Moni omaa kulttuurimaisemaansa vaaliva maanomistaja on ymmärtänyt muuntamon arvon ja käyttänyt luovuuttaan keksiessään elämänsä ehtoota viettävälle tornivanhukselle uusiokäyttöä leikkimökistä kesäkahvioon.

  Paavo Väyrysen Pohjanranta-keskuksen mansardikattoinen entinen muuntamo perustettiin aikanaan keminmaalaisen vaivaistalon maille. Spede Pasasen filmiryhmä puolestaan haki Pohjan tähteet -elokuvan kuvausten aikaan sopivaa räjäytettävää muuntamotornia; sellainen löytyi Lohjan Sähköltä.

   

  "Par­hai­ten ro­maa­ni­kir­jai­li­ja­na tun­net­tu Ver­ro­nen pe­reh­tyi vuo­sien ajan näi­den säh­kö­tek­nis­ten pe­rin­ne­ra­ken­nus­ten vä­rik­kää­seen his­to­ri­aan ja teki työn­sä pe­rus­teel­la kir­jan. Ver­ro­nen löysi sit­keän sa­la­po­lii­si­työn avul­la Suo­mes­ta 90 puu­ra­kan­teis­ta muun­ta­mo­tor­nia, jotka kävi ku­vaa­mas­sa ja sel­vit­ti nii­den ta­ri­nan."

  TEKNIIKAN HISTORIA, 8/2017 KARI KORTELAINEN

  "Kah­des­ti Fin­lan­dia-eh­dok­kaa­na ol­leen Ver­ro­sen teks­ti onkin ve­tä­vää ja sie­lu­kas­ta. Taus­tal­la näkyy aito kiin­nos­tus ai­hee­seen, mikä vain pa­ran­taa kir­jan luet­ta­vuut­ta. Kirja on enem­män ker­to­mus ja vä­hem­män pö­lyl­tä mais­tu­va teol­li­suus­his­to­rial­li­nen tut­ki­mus."

  ENERGIAUUTISET, 13.12.2017 PETRI SALLINEN

Muut ovat ostaneet myös