top of page
Kirjoituskilpailu_3.png

– kirjoituskilpailu

ART BREAKS WALLS

Aviador Kustannus ja kirjailija Hannu Luntiala järjestivät kaikille avoimen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun, jonka teemana oli ”Kulttuurit kohtaavat”. Kilpailu sai suuren suosion, ja tarinoita tuli raadille luettavaksi lähemmäs 200 kappaletta. Kiitämme lämpimästi jokaista osallistunutta. Antologiaan valittujen tarinoiden kirjoittajiin on oltu yhteydessä, ja Kulttuurit kohtaavat -antologia julkaistaan marraskuussa 2023.

Jokaisella Suomessa asuvalla on omaa tai läheltä koettua tuntumaa kahden erilaisen kulttuurin kohtaamisesta. Muuttaessa Suomeen – tai Suomen sisällä – tuo muutossa mukanaan palan omaa kulttuuriaan. Tämä kulttuuri on usein törmännyt vallitsevaan kulttuuriin tai muokannut sitä, kenties ajan myötä sulautunut sen osaksi.

 

Jokaisen muuttajan tarina on omanlaisensa. Jokainen kohtaaminen on tarinan arvoinen.  Kilpailussa etsittiin novellimuotoisia tarinoita eri puolilta maailmaa Suomeen saapuneilta henkilöiltä. Toivoimme mukaan myös suomalaisten kirjoituksia kohtaamisista uusien kulttuurien kanssa.

Kilpailun voittajat on valinnut Aviador Kustannuksen nimeämä raati lokakuun 2023 aikana. Parhaiden tarinoiden kirjoittajille on varattu yhteissummaltaan 5000 euron palkintosumma, jonka jakamisesta raati päättää. Kiehtovimmista tarinoista kootaan Aviadorin toimittama antologia, joka julkaistaan loppuvuodesta 2023.

 

Valtioneuvosto on nimennyt Kulttuurit kohtaavat-kirjoituskilpailun vuoden 2023 merkittäväksi taidekilpailuksi, jonka palkinnot ovat saajalleen verovapaita.

 

Art Breaks Walls on kirjailija Hannu Luntialan ideoima ja hallinnoima toimintamalli, joka tukee taloudellisesti kulttuuritoimintaa, etenkin kirjallisuuden ja jazz-musiikin alalla toimivia lahjakkaita taiteilijoita.

Lisätietoja antavat:
kustantaja Vesa Tompuri, 050 591 6059, vesa@aviador.fi

kirjailija Hannu Luntiala, 045 699 4530, hannu.luntiala@elisanet.fi

www.facebook.com/artbreakswallskirjoituskilpailu

Aviador Publishing and author Hannu Luntiala are organizing an open Art Breaks Walls writing competition, the theme of which is ”Cultures meet”. 

Everyone who lives in Finland has their own or closely experienced feeling of the meeting of two different cultures. When moving to Finland - and also when moving within Finland - you brought a piece of your own culture with. This own culture has often collided with the prevailing culture, or shaped it, perhaps over time merged into it.

 

Each immigrant’s story is unique. Every encounter is worth a story. The competition was looking for stories in short story form from people who have arrived in Finland from different parts of the world and their stories about their experiences in our country. We also hoped to include writings by Finns about encounters with those who brought the new culture with them. 

The winners of the competition are chosen by a jury appointed by Aviador Publishing during October 2023. The authors of the best stories have been allocated a total prize of 5,000 euros, which the jury decides to distribute. The most fascinating stories will be compiled into an anthology edited by Aviador Oy, which will be published at the end of 2023.

 

The State Council has designated the Cultures meet writing competition as the major art competition of 2023, the prizes of which are tax-free for the recipient.

 

Art Breaks Walls is a charity title conceived and managed by author Hannu Luntiala, which financially supports cultural activities, especially talented artists working in the fields of literature and jazz music. 

More information is provided by:
publisher Vesa Tompuri, 050 591 6059, vesa@aviador.fi

author Hannu Luntiala, 045 699 4530, hannu.luntiala@elisanet.fi

www.facebook.com/artbreakswallskirjoituskilpailu

bottom of page