top of page
Kirjoituskilpailu_3.png

– kirjoituskilpailu

ART BREAKS WALLS

Aviador Kustannus ja kirjailija Hannu Luntiala järjestävät kaikille avoimen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun, jonka teemana on ”Kulttuurit kohtaavat”. Kilpailuun voi osallistua fiktiivisillä tai fiktiota ja faktaa yhdistävillä kertomuksilla, jotka tulee lähettää kilpailun järjestäjälle kesäkuun 15. päivään mennessä.

Jokaisella Suomessa asuvalla on omaa tai läheltä koettua tuntumaa kahden erilaisen kulttuurin kohtaamisesta. Muuttaessa Suomeen – tai Suomen sisällä – tuo muutossa mukanaan palan omaa kulttuuriaan. Tämä kulttuuri on usein törmännyt vallitsevaan kulttuuriin tai muokannut sitä, kenties ajan myötä sulautunut sen osaksi.

 

Jokaisen muuttajan tarina on omanlaisensa. Jokainen kohtaaminen on tarinan arvoinen.  Kilpailussa etsitään novellimuotoisia tarinoita eri puolilta maailmaa Suomeen saapuneilta henkilöiltä. Toivomme mukaan myös suomalaisten kirjoituksia kohtaamisista uusien kulttuurien kanssa.

Näin osallistut

Tekstin suositeltava pituus on 5–20 liuskaa. Koska kyseessä on novellikilpailu, tarinoissa on mahdollista ja jopa suotavaa käyttää myös mielikuvitusta. Kilpailuun voi osallistua omalla äidinkielellään, mutta suomesta poikkeavalla äidinkielellä kirjoitetun tekstin lisäksi kilpailuun tulee lähettää tarinasta mahdollisimman huolella laadittu suomenkielinen käännös.

 

Kilpailutyö lähetetään postitse osoitteeseen:
Aviadorin Kulttuurikulma, Liisankatu 19, 00170 Helsinki tai sähköpostitse osoitteella kirjoituskilpailu@aviador.fi Lähetysten tulee olla perillä viimeistään 15.6.2023.

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Tarinan sisältävään kirjekuoreen tulee laittaa lisäksi suljettu kirjekuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot. Lähetettäessä sähköpostitse oma nimi saa esiintyä lähetysosoitteessa, sillä tekstit ohjataan raadille nimettöminä.

Kilpailun voittajat valitsee Aviador Kustannuksen nimeämä raati lokakuun 2023 aikana. Parhaiden tarinoiden kirjoittajille on varattu yhteissummaltaan 5000 euron palkintosumma, jonka jakamisesta raati päättää. Kiehtovimmista tarinoista kootaan Aviadorin toimittama antologia, joka julkaistaan loppuvuodesta 2023.

 

Valtioneuvosto on nimennyt Kulttuurit kohtaavat-kirjoituskilpailun vuoden 2023 merkittäväksi taidekilpailuksi, jonka palkinnot ovat saajalleen verovapaita.

 

Art Breaks Walls on kirjailija Hannu Luntialan ideoima ja hallinnoima toimintamalli, joka tukee taloudellisesti kulttuuritoimintaa, etenkin kirjallisuuden ja jazz-musiikin alalla toimivia lahjakkaita taiteilijoita.

Lisätietoja antavat:
kustantaja Vesa Tompuri, 050 591 6059, vesa@aviador.fi

kirjailija Hannu Luntiala, 045 699 4530, hannu.luntiala@elisanet.fi

www.facebook.com/artbreakswallskirjoituskilpailu

Aviador Publishing and author Hannu Luntiala are organizing an open Art Breaks Walls writing competition, the theme of which is ”Cultures meet”. 

Everyone who lives in Finland has their own or closely experienced feeling of the meeting of two different cultures. When moving to Finland - and also when moving within Finland - you brought a piece of your own culture with. This own culture has often collided with the prevailing culture, or shaped it, perhaps over time merged into it.

 

Each immigrant’s story is unique. Every encounter is worth a story. The competition is looking for stories in short story form from people who have arrived in Finland from different parts of the world and their stories about their experiences in our country. We also hope to include writings by Finns about encounters with those who brought the new culture with them. 

How to participate

The recommended length of the competition text is 5-20 strips. Since it is a short story competition, it is possible and even desirable to use imagination in the stories. You can participate in the competition in your own mother tongue, but in addition to the text written in a language other than Finnish, you must send a Finnish translation of the story prepared as carefully as possible.

 

The competition work is sent by post at the address: Aviadorin Kulttuurikulma, Liisankatu 19, 00170 Helsinki or by email at the address kirjoituskilpailu@aviador.fi Submissions must be received no later than 15 June 2023.

 

The competition is entered with a nickname (pseudonym). In the envelope containing the story, you should also put a closed envelope with a nickname on top and the author’s name and contact information inside. When sending by e-mail, your text will be forwarded to the jury as an anonymous.

The winners of the competition will be chosen by a jury appointed by Aviador Publishing during October 2023. The authors of the best stories have been allocated a total prize of 5,000 euros, which the jury decides to distribute. The most fascinating stories will be compiled into an anthology edited by Aviador Oy, which will be published at the end of 2023.

 

The State Council has designated the Cultures meet writing competition as the major art competition of 2023, the prizes of which are tax-free for the recipient.

 

Art Breaks Walls is a charity title conceived and managed by author Hannu Luntiala, which financially supports cultural activities, especially talented artists working in the fields of literature and jazz music. 

More information is provided by:
publisher Vesa Tompuri, 050 591 6059, vesa@aviador.fi

author Hannu Luntiala, 045 699 4530, hannu.luntiala@elisanet.fi

www.facebook.com/artbreakswallskirjoituskilpailu

bottom of page