top of page

Pellinen, Jyrki

Jyrki Pel­li­nen (s. 1940) on jul­kais­sut yli 50 kau­no­kir­jal­lis­ta teos­ta ja saa­nut työs­tään lu­kui­sia pal­kin­to­ja. Pel­li­sen esi­kois­teos, vuon­na 1964 il­mes­ty­nyt ru­no­ko­koel­ma Kuus­ka­jas­ka­ri, nosti hänet suo­ma­lai­sen lyriikan etu­ri­viin. Mo­ni­lah­ja­kas Pel­li­nen on toi­mi­nut myös ku­va­tai­tei­li­ja­na sekä esiin­ty­nyt pia­nis­ti­na ja sel­lis­ti­nä.


Vuon­na 2017 il­mes­ty­nyt Fe­no­me­no­lo­gi­nen au­rin­ko­kä­ve­ly edus­taa kir­jai­li­jan proo­sa­tuo­tan­non par­haim­mis­toa. Pel­li­sen ru­no­ko­koel­ma Ve­nä­jän kai­vat­tu aika seu­ra­si vuon­na 2018, ja vuon­na 2019 il­mes­ty­nyt Au­rin­gon silmä toi Pel­li­sen ta­kai­sin proo­san pa­riin. Sille tar­jo­si jat­koa al­ku­vuo­des­ta 2020 il­mes­ty­nyt ro­maa­ni Am­fi­teat­te­ri. Vuonna 2021 ilmestyi Pellisen lapsuusmaisemiin Helsinkiin sijoittuva runokokoelma Meren rannalla, ja keväällä 2022 ilmestyi Pohjanmaalle sijoittuva runokokoelma Alamaa. Keväällä 2023 Pellinen palasi runoudessaan taas Helsinkiin nuoren runoilijan elämään kokoelmassaan Kantapöytä.


Jyrki Pellisen kuva © Ari Haimi

Pellinen, Jyrki

Julkaisut

bottom of page