top of page

Pellinen, Jyrki

Jyrki Pel­li­nen (s. 1940) on jul­kais­sut yli 50 kau­no­kir­jal­lis­ta teos­ta ja saa­nut työs­tään lu­kui­sia pal­kin­to­ja. Pel­li­sen esi­kois­teos, vuon­na 1964 il­mes­ty­nyt ru­no­ko­koel­ma Kuus­ka­jas­ka­ri, nosti hänet suo­ma­lai­sen lyriikan etu­ri­viin. Mo­ni­lah­ja­kas Pel­li­nen on toi­mi­nut myös ku­va­tai­tei­li­ja­na sekä esiin­ty­nyt pia­nis­ti­na ja sel­lis­ti­nä.


Vuon­na 2017 il­mes­ty­nyt Fe­no­me­no­lo­gi­nen au­rin­ko­kä­ve­ly edus­taa kir­jai­li­jan proo­sa­tuo­tan­non par­haim­mis­toa. Pel­li­sen ru­no­ko­koel­ma Ve­nä­jän kai­vat­tu aika seu­ra­si vuon­na 2018, ja vuon­na 2019 il­mes­ty­nyt Au­rin­gon silmä toi Pel­li­sen ta­kai­sin proo­san pa­riin. Sille tar­jo­si jat­koa al­ku­vuo­des­ta 2020 il­mes­ty­nyt ro­maa­ni Am­fi­teat­te­ri. Vuonna 2021 ilmestyi Pellisen lapsuusmaisemiin Helsinkiin sijoittuva runokokoelma Meren rannalla, ja keväällä 2022 ilmestyi Pohjanmaalle sijoittuva runokokoelma Alamaa.

Julkaisut

Pellinen, Jyrki
bottom of page