top of page

Niemi, Jussi

Jussi Niemi (s. 1950) aloit­ti uran­sa musiik­ki­jour­na­lis­ti­na jo 1970-lu­vun alus­sa Musa- ja Soun­di-leh­dis­sä. Hänen kiin­nos­tuk­sen­sa ja asian­tun­te­muk­sen­sa kat­taa lähes koko ryt­mi­musii­kin ken­tän blue­sis­ta, jazzis­ta ja fol­kis­ta roc­kiin, fun­kiin reg­gaeen, räp­piin ja afro­bea­tiin. Niemi on kun­nos­tau­tu­nut myös musiik­ki­kir­jo­jen ke­hut­tu­na suo­men­ta­ja­na. Hänen vii­me­ai­kai­sia kään­nös­töi­tään ovat John­ny Win­ter -elä­mä­ker­ta Rank­kaa menoa sekä Char­les Min­gusin omae­lä­mä­ker­ta Koi­raa­kin kur­jem­pi.

Ke­säl­lä 2019 il­mes­tynyt Koo­tut naa­ma­kir­jat, vol. 1 pe­rus­tuu Nie­men Soun­di-leh­des­sä vuo­sien saa­tos­sa jul­kais­tui­hin musiik­kies­sei­siin.

Niemi, Jussi

Julkaisut

bottom of page