top of page

Look, Kairi

Mo­neen ot­tee­seen kir­jai­li­jan­työs­tään pal­kit­tu Kairi Look (s. 1983) on yksi Viron mer­kit­tä­vim­mis­tä las­ten­kir­jai­li­jois­ta. Vuon­na 2019 il­mes­tyy hänen toi­nen suo­men­nok­sen­sa Piia Pik­ku­lei­pä muut­taa. Loo­kin en­sim­mäi­nen suo­men­net­tu teos on Avia­do­rin vuon­na 2018 jul­kai­se­ma Len­to­ken­tän lu­ti­kat, jonka uusim­man jul­kai­sun ta­voin on suo­men­ta­nut Ka­ta­rii­na Suur­pa­lo. Kairi Loo­kin kir­jo­ja on jul­kais­tu myös muun muas­sa sak­sak­si, ve­nä­jäk­si, rans­kak­si ja liet­tuak­si.


Pa­rii­sis­sa asuva Look kir­joit­taa roh­keas­ti eri­lai­sis­ta, vä­hem­män ra­kas­tet­ta­vis­ta hah­mois­ta, ja antaa ta­ri­nois­saan tilaa mo­ni­nai­suu­del­le. Hänen kir­jal­li­sil­la hah­moil­laan on usein pil­ket­tä sil­mä­kul­mas­sa, ja ne roh­kai­se­vat lap­si­lu­ki­joi­taan tut­ki­maan ja ky­see­na­lais­ta­maan.

Look, Kairi

Julkaisut

bottom of page