top of page

Löyttyniemi, Anu

Anu Löyttyniemi on puhe- ja ilmaisukasvatukseen, erityispedagogiikkaan ja äidinkieleen ja kirjallisuuteen erikoistunut luokanopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija. Hänet on palkittu monipuolisten menetelmien, mm. draaman käytöstä lukupiirityöskentelyssä ja juuri nyt hän kouluttautuu kirjallisuusterapiaohjaajaksi.


Aviador julkaisi Löyttyniemen kirjoittaman oppikirjan Heittäydy draamaan – luovan ilmaisun opas keväällä 2023. Kirjassa käydään läpi draaman ja ilmaisun keinoja ja rohkaistaan heittäytymään virheitä pelkäämättä. Kirja sisältää runsaasti osallistavia harjoituksia, jotka kirjan tekijä on laatinut eri ikäryhmien tarpeisiin. Se sopii parhaiten peruskouluihin, mutta soveltuu myös muille ikäryhmille ja muihin käyttöympäristöihin.


Anu Löyttyniemen kuva © Neea LöyttyniemiLinkit teoksiin:

Heittäydy draamaan – luovan ilmaisun opas (https://www.aviador.fi/product-page/heitt%C3%A4ydy-draamaan-luovan-ilmaisun-opas)

Löyttyniemi, Anu

Julkaisut

bottom of page