top of page

Kaarresalo-Kasari, Eila

Eila Kaar­re­sa­lo-Ka­sa­ri (s. 1942) on ko­ke­nut jazz­toi­mit­ta­ja, elo­ku­vaoh­jaa­ja ja ih­mis­suh­de­kou­lut­ta­ja. Hän muut­ti 1960-lu­vul­la New Yor­kiin opis­ke­le­maan elo­ku­vaa, ja jäi sille tiel­le kym­me­nek­si vuo­dek­si. Nois­ta vuo­sis­ta ker­too Kaar­re­sa­lo-Ka­sa­rin toi­nen kirja Jazz­tyt­tö.


Kir­joit­ta­ja- ja kou­lut­ta­jau­ran li­säk­si Kaar­re­sa­lo-Ka­sa­ri on oh­jan­nut ly­hy­te­lo­ku­via ja jul­kais­sut teok­sen Sil­mä­nis­ku – flir­tin ja val­loi­tus­tai­don opas (WSOY, 1998). Vuon­na 2009 Jazz­muusi­kot Ry pal­kit­si in­to­hi­moi­se­na jazzin ys­tä­vä­nä tun­ne­tun Kaar­re­sa­lo-Ka­sa­rin vuo­den vi­ral­li­se­na Jazz­dig­ga­ri­na. Hän viet­tää edel­leen­kin tal­ven­sa New Yor­kis­sa.

Kaarresalo-Kasari, Eila

Julkaisut

bottom of page