top of page

Bruen,
Ken

Ken Bruen (s. 1951) on jul­kais­sut jo yli 30 teos­ta. Suo­ma­lai­sil­le­kin tv-ri­kos­draa­man ys­tä­vil­le tuttu, Ir­lan­nin län­si­ran­ni­kol­le Galwayn kau­pun­kiin si­joit­tu­va, huip­pusuo­sit­tu Jack Tay­lor -sar­ja teki Ken Brue­nis­ta maa­il­man­kuu­lun. Sar­jaan kuu­lu­via teok­sia on il­mes­tyt jo kol­me­tois­ta.


Bruen on voit­ta­nut ural­laan lu­kui­sia pal­kin­to­ja, muun muas­sa par­haal­le englan­nin­kie­li­sel­le ri­kos­ro­maa­nil­le myön­net­tä­vän Barry Award -pal­kin­non. Vuon­na 2018 Avia­do­ril­ta il­mes­tyi Jack Tay­lor -sar­jan avaus­teos. Rent­tuet­si­vän ta­ri­na sai jat­koa ke­vääl­lä 2020 il­mes­ty­neeestä Kul­ku­ri­mur­hat-ri­kos­ro­maa­nis­ta.

Bruen,
Ken

Julkaisut

bottom of page