top of page

Balen, Noël
Barrot, Vanessa

Noël Balen on rans­ka­lai­nen kir­jai­li­ja, es­seis­ti ja musiik­ki­krii­tik­ko, joka on kir­joit­ta­nut usei­ta muusi­koi­den elä­mä­ker­to­ja. Balen on ollut nuo­res­ta asti in­to­hi­moi­nen jazzin har­ras­ta­ja. Ba­le­nin esi­kois­teos, no­vel­li­ko­koel­ma La musique adoucit les meurt­res, il­mes­tyi vuon­na 1987. Hänet tun­ne­taan myös Le sang de la vigne -dek­ka­ri­sar­jas­ta. Balen on työs­ken­nel­lyt myös tuot­ta­ja­na ja so­vit­ta­ja­na. Avia­dor jul­kai­si vuon­na 2014 hänen Djan­go - val­la­ton vir­tuoo­si elä­män­ker­ta­teok­sen­sa rans­ka­lai­ses­ta jazz­ki­ta­ris­tis­ta Djan­go Rein­hard­tis­ta.


Va­nes­sa Bar­rot on rans­ka­lai­nen kir­jai­li­ja, joka on oman tuo­tan­ton­sa li­säk­si kir­joit­ta­nut teok­sia yh­teis­työs­sä mie­hen­sä Noël Ba­le­nin kans­sa. Hel­mi­kuus­sa 2018 il­mes­ty­nyt Kal­ma­kää­ry­lei­tä mur­ha­kas­tik­kees­sa on Va­nes­sa Bar­ro­tin ja Noël Ba­le­nin ja yh­des­sä kir­joit­ta­ma.

Balen, Noël
Barrot, Vanessa

Julkaisut

bottom of page