Sami Kolamo

Toh­to­ri Sami Ko­la­mo on maam­me joh­ta­via kil­paur­hei­lun asian­tun­ti­joi­ta, tut­ki­joi­ta ja krii­ti­koi­ta. Vuon­na 2014 il­mes­ty­nees­sä väi­tö­kir­jas­saan Fifan val­ta­pe­li hän tutki kan­sain­vä­li­sen jal­ko­pal­lo­bis­nek­sen ku­vioi­ta. Tut­ki­ja­na Ko­la­mo on myös tut­ki­nut pal­jon myös ur­hei­lu­fa­niut­ta ja sii­hen liit­ty­vää kult­tuu­ria. Ke­vääl­lä 2018 Avia­do­ril­ta il­mes­ty­vä Ur­hei­lun mam­mut­ti­tau­ti on maam­me en­sim­mäi­nen tie­to­kir­ja ur­hei­lun suur­ki­so­jen skan­daa­leis­ta ja rahan val­las­ta. Ko­la­mo ker­too teok­ses­saan kor­rup­tios­kan­daa­lien, tu­los­ten ma­ni­pu­loin­nin ja do­ping­pal­jas­tus­ten taus­tat. Kai­ken tämän Ko­la­mo kuvaa lah­jo­mat­to­mas­ti tut­ki­jan tark­kuu­del­la, kui­ten­kaan peit­tä­mät­tä omaa eli­ni­käis­tä rak­kaut­taan ur­hei­luun.

Sami Kolamo 2.jpg