Atik Ismail

Atik Is­mail loi yhden maam­me hie­noim­mis­ta jal­ka­pal­lou­ris­ta Hel­sin­gin Jal­ka­pal­loklu­bis­sa ja Suo­men maa­jouk­ku­ees­sa. Ak­tii­viu­ran­sa jäl­keen hän on toi­mi­nut val­men­ta­ja­na, kir­jai­li­ja­na ja ko­lum­nis­ti­na. Is­mai­lin mo­ni­puo­li­seen kir­jal­li­seen tuo­tan­toon si­säl­tyy ro­maa­ni, ru­no­ja, näy­tel­miä ja tie­to­kir­jo­ja. Tou­ko­kuus­sa 2017 il­mes­ty­vä elä­män­ker­ta­ko­koel­mas­sa Vih­reän veran vie­ras­työ­läi­set, Atik Is­mail ker­too läm­möl­lä ja myö­täe­läen kan­sain­vä­li­sis­tä kans­saur­hei­li­jois­taan ja hei­dän vai­heis­taan läh­tö­mais­saan ja Suo­mes­sa.

Atik Ismail.jpg