Jyrki Pellinen

Jyrki Pel­li­nen (s. 1940) on jul­kais­sut yli 50 kau­no­kir­jal­lis­ta teos­ta ja saa­nut työs­tään lu­kui­sia pal­kin­to­ja. Pel­li­sen esi­kois­teos, vuon­na 1964 il­mes­ty­nyt ru­no­ko­koel­ma Kuus­ka­jas­ka­ri, nosti hänet suo­ma­lai­sen ly­rii­kan etu­ri­viin. Mo­ni­lah­ja­kas Pel­li­nen on toi­mi­nut myös ku­va­tai­tei­li­ja­na sekä esiin­ty­nyt pia­nis­ti­na ja sel­lis­ti­nä.

Vuon­na 2017 il­mes­ty­nyt Fe­no­me­no­lo­gi­nen au­rin­ko­kä­ve­ly edus­taa kir­jai­li­jan proo­sa­tuo­tan­non par­haim­mis­toa. Pel­li­sen ru­no­ko­koel­ma Ve­nä­jän kai­vat­tu aika seu­ra­si vuon­na 2018. Vuon­na 2019 il­mes­ty­nyt Au­rin­gon silmä toi Pel­li­sen ta­kai­sin proo­san pa­riin. Sille tar­jo­aa jat­koa al­ku­vuo­des­ta 2020 il­mes­ty­vä ro­maa­ni Am­fi­teat­te­ri.

Aviador Kustannus

Suotie 15

05200, Rajamäki

050 591 6059

info@aviador.fi
Kaikki yhteystiedot >

Seuraa meitä

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Uutiskirje